Menu đóng lò xo

Quy cách in

- In 4 màu, đóng lò xo
- Chất liệu giấy: Couches C300 gsm
Liên hệ với mPRINT theo số 08 730 15559 Ext: 5055 để được tư vấn miễn phí.
Đặt hàng

Một số sản phẩm của chúng tôi:

1. MENU KÍCH THƯỚC 10 X 19CM

2. MENU KÍCH THƯỚC 15 X 17CM

3. MENU KÍCH THƯỚC 17 X 30CM

4. MENU KÍCH THƯỚC 15 X 34CM

5. MENU KÍCH THƯỚC 30 X 34CM

Bảng giá tham khảo

Menu kích thước 10 x 19cm (1)
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn Thời gian
12 trang 340.000 480.000 610.000 2 ngày
14 trang 360.000 510.000 660.000 2 ngày
16 trang 390.000 550.000 720.000 2 ngày
18 trang 410.000 590.000 780.000 2 ngày
20 trang 430.000 630.000 840.000 2 ngày
22 trang 450.000 670.000 900.000 2 ngày
24 trang 470.000 720.000 960.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
Menu kích thước 10 x 19cm (2)
Số lượng 40 cuốn 50 cuốn Thời gian
12 trang 740.000 870.000  2 ngày
14 trang 810.000 960.000  2 ngày
16 trang 880.000  1.050.000  2 ngày
18 trang 960.000 1.150.000 2 ngày
20 trang 1.040.000 1.240.000 2 ngày
22 trang 1.120.000 1.340.000 2 ngày
24 trang 1.200.000 1.440.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
 
Menu kích thước 15 x 17cm (1)
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn Thời gian
12 trang 410.000 580.000 730.000 2 ngày
14 trang 430.000 610.000 790.000  2 ngày
16 trang 470.000 660.000 860.000 2 ngày
18 trang 490.000 710.000 940.000 2 ngày
20 trang 520.000 760.000 1.010.000 2 ngày
22 trang 540.000 800.000 1.080.000 2 ngày
24 trang 560.000 860.000 1.150.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
Menu kích thước 15 x 17cm (2)
Số lượng 40 cuốn 50 cuốn Thời gian
12 trang 890.000 1.040.000 2 ngày
14 trang 970.000 1.150.000 2 ngày
16 trang 1.060.000 1.260.000 2 ngày
18 trang 1.150.000 1.380.000 2 ngày
20 trang 1.250.000 1.490.000 2 ngày
22 trang 1.340.000 1.610.000 2 ngày
24 trang 1.440.000 1.730.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
 
Menu kích thước 17 x 30cm (1)
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn Thời gian
12 trang 540.000 770.000 980.000 2 ngày
14 trang 580.000 820.000 1.060.000 2 ngày
16 trang 620.000 880.000 1.150.000 2 ngày
18 trang 660.000 940.000 1.250.000 2 ngày
20 trang 690.000 1.010.000 1.340.000 2 ngày
22 trang 720.000 1.070.000 1.440.000 2 ngày
24 trang 750.000 1.150.000 1.540.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
Menu kích thước 17 x 30cm (2)
Số lượng 40 cuốn 50 cuốn Thời gian
12 trang 1.180.000 1.390.000 2 ngày
14 trang 1.300.000 1.540.000 2 ngày
16 trang 1.410.000 1.680.000 2 ngày
18 trang 1.540.000 1.840.000 2 ngày
20 trang 1.660.000 1.980.000 2 ngày
22 trang 1.790.000 2.140.000 2 ngày
24 trang 1.920.000 2.300.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
 
Menu kích thước 15 x 34cm (1)
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn Thời gian
12 trang 540.000 770.000 980.000 2 ngày
14 trang 580.000 820.000 1.060.000 2 ngày
16 trang 620.000 880.000 1.150.000 2 ngày
18 trang 660.000 940.000 1.250.000 2 ngày
20 trang 690.000 1.010.000 1.340.000 2 ngày
22 trang 720.000 1.070.000 1.440.000 2 ngày
24 trang 750.000 1.150.000 1.540.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
Menu kích thước 15 x 34cm (2)
Số lượng 40 cuốn 50 cuốn Thời gian
12 trang 1.180.000 1.390.000 2 ngày
14 trang 1.300.000 1.540.000 2 ngày
16 trang 1.410.000 1.680.000 2 ngày
18 trang 1.540.000 1.840.000 2 ngày
20 trang 1.660.000 1.980.000 2 ngày
22 trang 1.790.000 2.140.000 2 ngày
24 trang 1.920.000 2.300.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
 
Menu kích thước 30 x 34cm (1)
Số lượng 10 cuốn 20 cuốn 30 cuốn Thời gian
12 trang 820.000 1.150.000 1.460.000 2 ngày
14 trang 860.000 1.220.000 1.580.000 2 ngày
16 trang 940.000 1.320.000 1.730.000 2 ngày
18 trang 980.000 1.420.000 1.870.000 2 ngày
20 trang 1.030.000 1.510.000 2.020.000 2 ngày
22 trang 1.080.000 1.610.000 2.160.000 2 ngày
24 trang 1.130.000 1.730.000 2.300.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016
Menu kích thước 30 x 34cm (2)
Số lượng 40 cuốn 50 cuốn Thời gian
12 trang 1.780.000 2.090.000 2 ngày
14 trang 1.940.000 2.300.000 2 ngày
16 trang 2.110.000 2.520.000 2 ngày
18 trang 2.300.000 2.760.000 2 ngày
20 trang 2.500.000 2.980.000 2 ngày
22 trang 2.690.000 3.220.000 2 ngày
24 trang 2.880.000 3.460.000 2 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 02/07/2016

* Lưu ý:

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Nếu quý khách chưa lựa chọn được quy cách sản phẩm theo ý muốn, quý khách có thể gửi yêu cầu báo giá TẠI ĐÂY.

Góc Sáng Tạo

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Menu

Sản phẩm: Menu đóng lò xo

Thông tin khách hàng

  • Tên khách hàng *
  • Điện thoại *
  • Email *
  • File đính kèm
  • Nội dung *