In màu Đóng keo gáy

Tổng quan

Việc in catalogue ngày nay có lẽ không mấy xa lạ với nhiều người so với trước đây khi các công nghệ về in ấn và quảng cảo phát triển mạnh trong thời đại ngày nay. Đặc biệt là khi ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp cần nhu cầu quảng bá hình ảnh của mình.
Với các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thương mại, dịch vụ thì việc in catalogue là một món "trang sức" - cũng là một vũ khí tiếp thị hiệu quả và không thể thiếu được. Đây không chỉ là một phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm rất phổ thông, được nhiều công ty và tập đoàn đa quốc gia sử dụng rộng rãi, mà còn là một tập hợp các thông tin ngắn gọn giúp quảng bá cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả và chuyên nghiệp.
Catalogue là sản phẩm quảng cáo tập hợp những chi tiết, thông tin giúp doanh nghiệp hệ thống một cách đầy đủ, qua đó đưa thông tin trực tiếp đến khách hàng.
Thiết kế catalogue và in ấn được xem như việc không thể thiếu của những nhà Marketing chuyên nghiệp.
Liên hệ với mPRINT theo số 08 730 15559 Ext: 5055 để được tư vấn miễn phí.
Đặt hàng

Một số khổ Catalogue của chúng tôi :

1. Khổ 21 x 29,7 (cm)

2. Khổ 30 x 30 (cm)

3. Khổ 30 x 19 (cm)

4. Khổ 30 x 15 (cm)

5. Khổ 10 x 19 (cm)

6. Khổ 10 x 15 (cm)

7. Khổ 15 x 15 (cm)

8. Khổ 15 x 19 (cm)

9. Khổ 12.5 x 15.5 (cm)

10. Khổ 9 x 9 (cm)

11. Khổ 7.5 x 10.5 (cm)

Bảng giá tham khảo

Khổ 21 x 29,7 (cm)
Quy cách in Khổ A4 ( 21 x 29,7) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 1.160.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.220.000 VNĐ 2.010.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.300.000 VNĐ 2.120.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.350.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.420.000 VNĐ 2.340.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.490.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.560.000 VNĐ 2.570.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.610.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.690.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.750.000 VNĐ 2.910.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.830.000 VNĐ 3.030.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.880.000 VNĐ 3.140.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.960.000 VNĐ 3.280.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 2.030.000 VNĐ 3.380.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Quy cách in Khổ A4 ( 21 x 29,7) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 3.760.000 VNĐ 6.350.000 VNĐ 10.820.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 3.980.000 VNĐ 6.730.000 VNĐ 11.520.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 4.240.000 VNĐ 7.170.000 VNĐ 12.290.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 4.460.000 VNĐ 7.540.000 VNĐ 12.940.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 4.710.000 VNĐ 8.000.000 VNĐ 13.740.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 4.910.000 VNĐ 8.380.000 VNĐ 14.400.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 5.160.000 VNĐ 8.850.000 VNĐ 15.220.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 5.360.000 VNĐ 9.230.000 VNĐ 15.870.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 5.630.000 VNĐ 9.700.000 VNĐ 16.630.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 5.830.000 VNĐ 10.090.000 VNĐ 17.240.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 6.100.000 VNĐ 10.580.000 VNĐ 18.030.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 6.310.000 VNĐ 10.970.000 VNĐ 18.640.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 6.580.000 VNĐ 11.480.000 VNĐ 19.440.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 6.800.000 VNĐ 11.860.000 VNĐ 20.060.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
 
Khổ 30 x 30 (cm)
Quy cách in Khổ 30 x 30 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 1.620.000 VNĐ 2.660.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.720.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.810.000 VNĐ 2.970.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.890.000 VNĐ 3.110.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.990.000 VNĐ 3.290.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 2.070.000 VNĐ 3.420.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 2.180.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 2.260.000 VNĐ 3.740.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 2.370.000 VNĐ 3.920.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 2.450.000 VNĐ 4.070.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 2.560.000 VNĐ 4.250.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 2.640.000 VNĐ 4.390.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 2.750.000 VNĐ 4.580.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 2.840.000 VNĐ 4.730.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 30 x 30 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 5.270.000 VNĐ 8.880.000 VNĐ 15.150.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 5.570.000 VNĐ 9.420.000 VNĐ 16.120.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 5.930.000 VNĐ 10.040.000 VNĐ 17.200.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 6.240.000 VNĐ 10.570.000 VNĐ 18.130.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 6.590.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ 19.230.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 6.870.000 VNĐ 11.730.000 VNĐ 20.160.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 7.230.000 VNĐ 12.380.000 VNĐ 21.300.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 7.520.000 VNĐ 12.920.000 VNĐ 22.220.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 7.880.000 VNĐ 13.580.000 VNĐ 23.290.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 8.160.000 VNĐ 14.120.000 VNĐ 24.140.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 8.540.000 VNĐ 14.810.000 VNĐ 25.240.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 8.830.000 VNĐ 15.350.000 VNĐ 26.090.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 9.220.000 VNĐ 16.070.000 VNĐ 27.230.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 9.510.000 VNĐ 16.610.000 VNĐ 28.090.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 30 X 19 (CM)
Quy cách in Khổ 30 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 1.040.000 VNĐ 1.710.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.100.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.160.000 VNĐ 1.910.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.220.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.280.000 VNĐ 2.110.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.330.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.400.000 VNĐ 2.310.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.450.000 VNĐ 2.400.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.520.000 VNĐ 2.520.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.580.000 VNĐ 2.610.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.640.000 VNĐ 2.740.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.690.000 VNĐ 2.830.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.760.000 VNĐ 2.940.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 1.820.000 VNĐ 3.040.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 30 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 3.380.000 VNĐ 5.710.000 VNĐ 9.740.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 3.580.000 VNĐ 6.060.000 VNĐ 10.370.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 3.820.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ 11.060.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 4.010.000 VNĐ 6.790.000 VNĐ 11.660.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 4.230.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ 12.370.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 4.420.000 VNĐ 7.540.000 VNĐ 12.960.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 4.640.000 VNĐ 7.960.000 VNĐ 13.700.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 4.830.000 VNĐ 8.300.000 VNĐ 14.280.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 5.070.000 VNĐ 8.730.000 VNĐ 14.970.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 5.250.000 VNĐ 9.080.000 VNĐ 15.520.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 5.490.000 VNĐ 9.520.000 VNĐ 16.230.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 5.680.000 VNĐ 9.870.000 VNĐ 16.780.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 5.920.000 VNĐ 10.320.000 VNĐ 17.500.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 6.110.000 VNĐ 10.680.000 VNĐ 18.050.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 30 X 15 (CM)
Quy cách in Khổ 30 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 950.000 VNĐ 1.560.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.010.000 VNĐ 1.640.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.060.000 VNĐ 1.740.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.110.000 VNĐ 1.820.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.170.000 VNĐ 1.930.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.220.000 VNĐ 2.010.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.280.000 VNĐ 2.110.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.320.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.390.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.430.000 VNĐ 2.380.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.490.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.550.000 VNĐ 2.570.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.610.000 VNĐ 2.680.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 1.660.000 VNĐ 2.770.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 30 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 3.090.000 VNĐ 5.200.000 VNĐ 8.870.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 3.260.000 VNĐ 5.520.000 VNĐ 9.440.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 3.470.000 VNĐ 5.880.000 VNĐ 10.080.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 3.650.000 VNĐ 6.180.000 VNĐ 10.610.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 3.860.000 VNĐ 6.560.000 VNĐ 11.270.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 4.020.000 VNĐ 6.870.000 VNĐ 11.810.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 4.230.000 VNĐ 7.250.000 VNĐ 12.470.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 4.400.000 VNĐ 7.560.000 VNĐ 13.010.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 4.620.000 VNĐ 7.960.000 VNĐ 13.640.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 4.780.000 VNĐ 8.270.000 VNĐ 14.140.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 5.000.000 VNĐ 8.680.000 VNĐ 14.780.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 5.180.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ 15.280.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 5.400.000 VNĐ 9.410.000 VNĐ 15.950.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 5.570.000 VNĐ 9.730.000 VNĐ 16.450.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 10 X 19 (CM)
Quy cách in Khổ 10 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 380.000 VNĐ 630.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 410.000 VNĐ 660.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 420.000 VNĐ 700.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 450.000 VNĐ 730.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 470.000 VNĐ 770.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 490.000 VNĐ 810.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 510.000 VNĐ 850.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 530.000 VNĐ 880.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 560.000 VNĐ 930.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 580.000 VNĐ 950.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 600.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 620.000 VNĐ 1.040.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 650.000 VNĐ 1.080.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 670.000 VNĐ 1.120.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 10 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 1.240.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ 3.570.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.310.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ 3.800.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.400.000 VNĐ 2.370.000 VNĐ 4.060.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.470.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ 4.230.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.550.000 VNĐ 2.640.000 VNĐ 4.540.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.620.000 VNĐ 2.760.000 VNĐ 4.750.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.700.000 VNĐ 2.920.000 VNĐ 5.020.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.770.000 VNĐ 3.040.000 VNĐ 5.240.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.850.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ 5.490.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.930.000 VNĐ 3.330.000 VNĐ 5.690.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 2.020.000 VNĐ 3.490.000 VNĐ 5.950.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 2.080.000 VNĐ 3.620.000 VNĐ 6.150.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 2.170.000 VNĐ 3.790.000 VNĐ 6.420.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 2.240.000 VNĐ 3.920.000 VNĐ 6.620.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 10 X 15 (CM)
Quy cách in Khổ 10 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 330.000 VNĐ 550.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 350.000 VNĐ 590.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 380.000 VNĐ 610.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 400.000 VNĐ 650.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 410.000 VNĐ 680.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 430.000 VNĐ 710.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 450.000 VNĐ 750.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 470.000 VNĐ 770.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 490.000 VNĐ 810.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 500.000 VNĐ 850.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 530.000 VNĐ 880.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 550.000 VNĐ 910.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 570.000 VNĐ 950.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 590.000 VNĐ 980.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 10 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 1.090.000 VNĐ 1.840.000 VNĐ 3.140.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.150.000 VNĐ 1.950.000 VNĐ 3.340.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.230.000 VNĐ 2.080.000 VNĐ 3.560.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.300.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.370.000 VNĐ 2.320.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.420.000 VNĐ 2.430.000 VNĐ 4.180.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.490.000 VNĐ 2.570.000 VNĐ 4.410.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.560.000 VNĐ 2.670.000 VNĐ 4.600.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.630.000 VNĐ 2.820.000 VNĐ 4.820.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.690.000 VNĐ 2.930.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.770.000 VNĐ 3.070.000 VNĐ 5.230.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.830.000 VNĐ 3.180.000 VNĐ 5.410.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.910.000 VNĐ 3.330.000 VNĐ 5.640.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 1.970.000 VNĐ 3.440.000 VNĐ 5.810.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 15 X 15 (CM)
Quy cách in Khổ 15 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 460.000 VNĐ 760.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 490.000 VNĐ 800.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 520.000 VNĐ 850.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 540.000 VNĐ 890.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 570.000 VNĐ 940.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 590.000 VNĐ 980.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 620.000 VNĐ 1.030.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 650.000 VNĐ 1.070.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 680.000 VNĐ 1.120.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 700.000 VNĐ 1.160.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 730.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 760.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 780.000 VNĐ 1.310.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 810.000 VNĐ 1.350.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 15 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 1.500.000 VNĐ 2.540.000 VNĐ 4.330.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.590.000 VNĐ 2.690.000 VNĐ 4.610.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.690.000 VNĐ 2.870.000 VNĐ 4.910.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.780.000 VNĐ 3.020.000 VNĐ 5.180.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.880.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.960.000 VNĐ 3.350.000 VNĐ 5.760.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 2.060.000 VNĐ 3.540.000 VNĐ 6.080.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 2.140.000 VNĐ 3.690.000 VNĐ 6.350.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 2.250.000 VNĐ 3.880.000 VNĐ 6.650.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 2.330.000 VNĐ 4.030.000 VNĐ 6.890.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 2.440.000 VNĐ 4.230.000 VNĐ 7.210.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 2.520.000 VNĐ 4.380.000 VNĐ 7.450.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 2.640.000 VNĐ 4.590.000 VNĐ 7.780.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 2.720.000 VNĐ 4.740.000 VNĐ 8.030.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 15 X 19 (CM)
Quy cách in Khổ 15 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 570.000 VNĐ 930.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 600.000 VNĐ 980.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 630.000 VNĐ 1.040.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 670.000 VNĐ 1.090.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 690.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 730.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 770.000 VNĐ 1.260.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 790.000 VNĐ 1.310.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 830.000 VNĐ 1.370.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 860.000 VNĐ 1.420.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 890.000 VNĐ 1.490.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 930.000 VNĐ 1.540.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 960.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 990.000 VNĐ 1.660.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 15 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 1.850.000 VNĐ 3.110.000 VNĐ 5.300.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.950.000 VNĐ 3.290.000 VNĐ 5.640.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 2.080.000 VNĐ 3.510.000 VNĐ 6.020.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 2.190.000 VNĐ 3.700.000 VNĐ 6.350.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 2.300.000 VNĐ 3.920.000 VNĐ 6.730.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 2.400.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ 7.060.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 2.530.000 VNĐ 4.330.000 VNĐ 7.450.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 2.630.000 VNĐ 4.520.000 VNĐ 7.780.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 2.750.000 VNĐ 4.750.000 VNĐ 8.150.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 2.860.000 VNĐ 4.940.000 VNĐ 8.450.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 2.990.000 VNĐ 5.180.000 VNĐ 8.830.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 3.090.000 VNĐ 5.370.000 VNĐ 9.140.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 3.220.000 VNĐ 5.630.000 VNĐ 9.530.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 3.330.000 VNĐ 5.810.000 VNĐ 9.830.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 12.5 X 15.5 (CM)
Quy cách in Khổ 12.5 x 15.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 410.000 VNĐ 680.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 440.000 VNĐ 720.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 470.000 VNĐ 770.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 490.000 VNĐ 800.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 510.000 VNĐ 850.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 530.000 VNĐ 880.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 560.000 VNĐ 930.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 590.000 VNĐ 960.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 610.000 VNĐ 1.010.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 630.000 VNĐ 1.040.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 660.000 VNĐ 1.090.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 680.000 VNĐ 1.130.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 710.000 VNĐ 1.180.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 730.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 12.5 x 15.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 1.350.000 VNĐ 2.290.000 VNĐ 3.900.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 1.430.000 VNĐ 2.420.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 1.520.000 VNĐ 2.580.000 VNĐ 4.430.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 1.600.000 VNĐ 2.720.000 VNĐ 4.660.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 1.690.000 VNĐ 2.880.000 VNĐ 4.950.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.760.000 VNĐ 3.020.000 VNĐ 5.180.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.850.000 VNĐ 3.190.000 VNĐ 5.480.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.940.000 VNĐ 3.320.000 VNĐ 5.720.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 2.030.000 VNĐ 3.490.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 2.100.000 VNĐ 3.640.000 VNĐ 6.210.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 2.200.000 VNĐ 3.810.000 VNĐ 6.490.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 2.270.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ 6.710.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 2.370.000 VNĐ 4.130.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 2.450.000 VNĐ 4.280.000 VNĐ 7.220.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 9 X 9 (CM)
Quy cách in Khổ 9 x 9 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 240.000 VNĐ 400.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 260.000 VNĐ 420.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 270.000 VNĐ 450.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 290.000 VNĐ 470.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 300.000 VNĐ 500.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 320.000 VNĐ 510.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 330.000 VNĐ 540.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 340.000 VNĐ 560.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 350.000 VNĐ 590.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 370.000 VNĐ 610.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 390.000 VNĐ 640.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 400.000 VNĐ 660.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 410.000 VNĐ 680.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 420.000 VNĐ 710.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 9 x 9 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 790.000 VNĐ 1.330.000 VNĐ 2.270.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 840.000 VNĐ 1.410.000 VNĐ 2.420.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 890.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2.580.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 940.000 VNĐ 1.580.000 VNĐ 2.720.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 990.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ 2.890.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 1.030.000 VNĐ 1.760.000 VNĐ 3.020.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 1.080.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 1.130.000 VNĐ 1.940.000 VNĐ 3.330.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.180.000 VNĐ 2.030.000 VNĐ 3.490.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.220.000 VNĐ 2.120.000 VNĐ 3.620.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.280.000 VNĐ 2.220.000 VNĐ 3.790.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.320.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 3.920.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.390.000 VNĐ 2.410.000 VNĐ 4.090.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 1.420.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ 4.210.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
 
KHỔ 7.5 X 10.5 (CM)
Quy cách in Khổ 7.5 x 10.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 10 cuốn 20 cuốn Thời gian
48 trang 210.000 VNĐ 340.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 220.000 VNĐ 360.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 230.000 VNĐ 380.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 240.000 VNĐ 400.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 250.000 VNĐ 420.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 270.000 VNĐ 440.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 280.000 VNĐ 460.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 290.000 VNĐ 480.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 310.000 VNĐ 500.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 320.000 VNĐ 520.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 330.000 VNĐ 550.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 340.000 VNĐ 570.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 350.000 VNĐ 590.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 360.000 VNĐ 610.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
Quy cách in Khổ 7.5 x 10.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 680.000 VNĐ 1.140.000 VNĐ 1.940.000 VNĐ 4 ngày
52 trang 720.000 VNĐ 1.220.000 VNĐ 2.070.000 VNĐ 4 ngày
56 trang 770.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ 2.210.000 VNĐ 4 ngày
60 trang 800.000 VNĐ 1.360.000 VNĐ 2.330.000 VNĐ 4 ngày
64 trang 850.000 VNĐ 1.440.000 VNĐ 2.480.000 VNĐ 4 ngày
68 trang 880.000 VNĐ 1.510.000 VNĐ 2.590.000 VNĐ 4 ngày
72 trang 930.000 VNĐ 1.590.000 VNĐ 2.740.000 VNĐ 4 ngày
76 trang 960.000 VNĐ 1.660.000 VNĐ 2.850.000 VNĐ 4 ngày
80 trang 1.020.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ 4 ngày
84 trang 1.050.000 VNĐ 1.820.000 VNĐ 3.110.000 VNĐ 4 ngày
88 trang 1.100.000 VNĐ 1.910.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ 4 ngày
92 trang 1.130.000 VNĐ 1.970.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ 4 ngày
96 trang 1.190.000 VNĐ 2.060.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ 4 ngày
100 trang 1.220.000 VNĐ 2.130.000 VNĐ 3.610.000 VNĐ 4 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Các loại giấy khác xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để biết thêm chi tiết.
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file.
* Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Nếu quý khách chưa lựa chọn được quy cách sản phẩm theo ý muốn, quý khách có thể gửi yêu cầu báo giá TẠI ĐÂY.

Từ khóa: in catalogue; dong keo gay;

Góc Sáng Tạo

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Catalogue

Sản phẩm: In màu Đóng keo gáy

Thông tin khách hàng

  • Tên khách hàng *
  • Điện thoại *
  • Email *
  • File đính kèm
  • Nội dung *