Decal nhựa trong ngoài trời

Tổng quan

Sản phẩm In decal có nhiều lợi thế là có thể dán trên bề mặt cong hoặc bo góc, tiện lợi, làm cho sản phẩm sinh động hơn, mang một dấu ấn rất riêng và cá tính cho người dùng và đặc biệt loại sản phẩm In decal trong khi gỡ ra nó không làm dính lớp decal lên trên bề mặt dán tiếp xúc với sản phẩm.
Liên hệ với mPRINT theo số 08 730 15559 Ext: 5055 để được tư vấn miễn phí.
Đặt hàng

Một số sản phẩm decal của chúng tôi :

1. Nhựa trong ngoài trời - Bế tròn

3. Nhựa trong ngoài trời - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc

2. Nhựa trong ngoài trời - Bế Hình Oval

4. Nhựa trong ngoài trời - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc

NHÃN DECAL NHỰA TRONG ( NGOÀI TRỜI) - IN 4 MÀU 1 MẶT - CÁN MÀNG BÓNG - BẾ TRÒN
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn (1)
SL Nhãn ∅ 3cm ∅ 3.5 cm Thời gian
100 140.000 160.000 2 ngày
200 180.000 210.000 2 ngày
300 220.000 260.000 2 ngày
400 260.000 300.000 2 ngày
500 300.000 360.000 2 ngày
600 340.000 400.000 2 ngày
700 360.000 750.000 2 ngày
800 400.000 490.000 2 ngày
900 430.000 520.000 2 ngày
1.000 470.000 560.000 2 ngày
1.500 600.000 730.000 3 ngày
2.000 740.000 900.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn (2)
SL Nhãn ∅ 4 cm ∅ 4.5 cm Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày
200 240.000 260.000 2 ngày
300 300.000 340.000 2 ngày
400 360.000 410.000 2 ngày
500 410.000 490.000 2 ngày
600 470.000 550.000 2 ngày
700 520.000 590.000 2 ngày
800 560.000 640.000 2 ngày
900 600.000 700.000 2 ngày
1.000 660.000 760.000 2 ngày
1.500 870.000 990.000 3 ngày
2.000 1.040.000 1.180.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn (3)
SL Nhãn ∅ 5 cm ∅ 5.5 cm Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày
200 300.000 340.000 2 ngày
300 400.000 430.000 2 ngày
400 470.000 530.000 2 ngày
500 550.000 600.000 2 ngày
600 620.000 690.000 2 ngày
700 670.000 770.000 2 ngày
800 740.000 840.000 2 ngày
900 810.000 920.000 2 ngày
1.000 870.000 970.000 2 ngày
1.500 1.120.000 1.250.000 3 ngày
2.000 1.350.000 1.510.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Tròn (4)
SL Nhãn ∅ 6 cm ∅ 6.5 cm ∅ 7cm Thời gian
100 240.000 260.000 280.000 2 ngày
200 380.000 410.000 450.000 2 ngày
300 490.000 530.000 590.000 2 ngày
400 590.000 640.000 710.000 2 ngày
500 670.000 760.000 830.000 2 ngày
600 770.000 850.000 940.000 2 ngày
700 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày
800 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày
900 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày
1.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày
1.500 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày
2.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
NHÃN DECAL NHỰA TRONG ( NGOÀI TRỜI) - IN 4 MÀU 1 MẶT - CÁN MÀNG BÓNG - BẾ THẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (1) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 3 (cm) 3.5 x 3.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 140.000 160.000 2 ngày 2 ngày
200 180.000 210.000 2 ngày 2 ngày
300 220.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 260.000 300.000 2 ngày 3 ngày
500 300.000 360.000 2 ngày 3 ngày
600 340.000 400.000 2 ngày 4 ngày
700 360.000 750.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 490.000 2 ngày 4 ngày
900 430.000 520.000 2 ngày 4 ngày
1.000 470.000 560.000 2 ngày 4 ngày
1.500 600.000 730.000 3 ngày 5 ngày
2.000 740.000 900.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (2) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 4 (cm) 4.5 x 4.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày 2 ngày
200 240.000 260.000 2 ngày 2 ngày
300 300.000 340.000 2 ngày 3 ngày
400 360.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 410.000 490.000 2 ngày 3 ngày
600 470.000 550.000 2 ngày 4 ngày
700 520.000 590.000 2 ngày 4 ngày
800 560.000 640.000 2 ngày 4 ngày
900 600.000 700.000 2 ngày 4 ngày
1.000 660.000 760.000 2 ngày 4 ngày
1.500 870.000 990.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.040.000 1.180.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (3) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 5 (cm) 5.5 x 5.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày 2 ngày
200 300.000 340.000 2 ngày 2 ngày
300 400.000 430.000 2 ngày 3 ngày
400 470.000 530.000 2 ngày 3 ngày
500 550.000 600.000 2 ngày 3 ngày
600 620.000 690.000 2 ngày 4 ngày
700 670.000 770.000 2 ngày 4 ngày
800 740.000 840.000 2 ngày 4 ngày
900 810.000 920.000 2 ngày 4 ngày
1.000 870.000 970.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.120.000 1.250.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.350.000 1.510.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (4) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 6 x 6 (cm) 6.5 x 6.5 (cm) 7 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 240.000 260.000 280.000 2 ngày 2 ngày
200 380.000 410.000 450.000 2 ngày 2 ngày
300 490.000 530.000 590.000 2 ngày 3 ngày
400 590.000 640.000 710.000 2 ngày 3 ngày
500 670.000 760.000 830.000 2 ngày 3 ngày
600 770.000 850.000 940.000 2 ngày 4 ngày
700 850.000 950.000 1.030.000 2 ngày 4 ngày
800 940.000 1.030.000 1.120.000 2 ngày 4 ngày
900 1.010.000 1.100.000 1.210.000 2 ngày 4 ngày
1.000 1.070.000 1.180.000 1.290.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.400.000 1.530.000 1.670.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.670.000 1.830.000 2.020.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
NHÃN DECAL NHỰA TRONG ( NGOÀI TRỜI) - IN 4 MÀU 1 MẶT - CÁN MÀNG BÓNG - BẾ HÌNH OVAL
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (1)
SL Nhãn 3 x 3.5 (cm) 3 x 4 (cm) Thời gian
100 160.000 160.000 2 ngày
200 210.000 210.000 2 ngày
300 240.000 260.000 2 ngày
400 280.000 300.000 2 ngày
500 320.000 340.000 2 ngày
600 360.000 400.000 2 ngày
700 400.000 430.000 2 ngày
800 450.000 490.000 2 ngày
900 490.000 520.000 2 ngày
1.000 520.000 550.000 2 ngày
1.500 660.000 710.000 3 ngày
2.000 810.000 880.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (2)
SL Nhãn 3 x 4.5 (cm) 3 x 5 (cm) Thời gian
100 160.000 160.000 2 ngày
200 220.000 220.000 2 ngày
300 280.000 280.000 2 ngày
400 320.000 340.000 2 ngày
500 380.000 400.000 2 ngày
600 430.000 450.000 2 ngày
700 470.000 500.000 2 ngày
800 520.000 550.000 2 ngày
900 560.000 590.000 2 ngày
1.000 590.000 630.000 2 ngày
1.500 780.000 840.000 3 ngày
2.000 950.000 1.000.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (3)
SL Nhãn 3 x 5.5 (cm) 3 x 6 (cm) Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày
200 240.000 240.000 2 ngày
300 300.000 320.000 2 ngày
400 360.000 380.000 2 ngày
500 430.000 450.000 2 ngày
600 490.000 500.000 2 ngày
700 530.000 560.000 2 ngày
800 570.000 600.000 2 ngày
900 620.000 660.000 2 ngày
1.000 670.000 700.000 2 ngày
1.500 900.000 940.000 3 ngày
2.000 1.060.000 1.110.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (4)
SL Nhãn 3 x 6.5 (cm) 3 x 7 (cm) Thời gian
100 180.000 210.000 2 ngày
200 260.000 280.000 2 ngày
300 340.000 360.000 2 ngày
400 410.000 430.000 2 ngày
500 470.000 500.000 2 ngày
600 530.000 560.000 2 ngày
700 590.000 620.000 2 ngày
800 640.000 670.000 2 ngày
900 690.000 730.000 2 ngày
1.000 740.000 780.000 2 ngày
1.500 980.000 1.020.000 3 ngày
2.000 1.170.000 1.220.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (5)
SL Nhãn 4 x 4.5 (cm) 4 x 5 (cm) Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày
200 240.000 260.000 2 ngày
300 320.000 340.000 2 ngày
400 380.000 410.000 2 ngày
500 450.000 490.000 2 ngày
600 500.000 530.000 2 ngày
700 560.000 590.000 2 ngày
800 600.000 640.000 2 ngày
900 660.000 700.000 2 ngày
1.000 700.000 760.000 2 ngày
1.500 930.000 990.000 3 ngày
2.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (6)
SL Nhãn 4 x 5.5 (cm) 4 x 6 (cm) Thời gian
100 210.000 210.000 2 ngày
200 280.000 300.000 2 ngày
300 360.000 380.000 2 ngày
400 430.000 470.000 2 ngày
500 500.000 530.000 2 ngày
600 560.000 600.000 2 ngày
700 630.000 660.000 2 ngày
800 690.000 730.000 2 ngày
900 740.000 780.000 2 ngày
1.000 800.000 850.000 2 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 3 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (7)
SL Nhãn 4 x 6.5 (cm) 4 x 7 (cm) Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày
200 300.000 320.000 2 ngày
300 400.000 410.000 2 ngày
400 490.000 500.000 2 ngày
500 560.000 590.000 2 ngày
600 630.000 660.000 2 ngày
700 700.000 730.000 2 ngày
800 760.000 800.000 2 ngày
900 830.000 870.000 2 ngày
1.000 900.000 940.000 2 ngày
1.500 1.150.000 1.200.000 3 ngày
2.000 1.390.000 1.450.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (8)
SL Nhãn 5 x 5.5 (cm) 5 x 6 (cm) Thời gian
100 220.000 220.000 2 ngày
200 320.000 340.000 2 ngày
300 410.000 430.000 2 ngày
400 500.000 530.000 2 ngày
500 570.000 600.000 2 ngày
600 640.000 690.000 2 ngày
700 710.000 760.000 2 ngày
800 780.000 840.000 2 ngày
900 850.000 910.000 2 ngày
1.000 930.000 970.000 2 ngày
1.500 1.180.000 1.250.000 3 ngày
2.000 1.430.000 1.500.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (9)
SL Nhãn 5 x 6.5 (cm) 5 x 7 (cm) Thời gian
100 220.000 240.000 2 ngày
200 340.000 360.000 2 ngày
300 450.000 490.000 2 ngày
400 550.000 570.000 2 ngày
500 630.000 670.000 2 ngày
600 710.000 760.000 2 ngày
700 800.000 840.000 2 ngày
800 880.000 930.000 2 ngày
900 950.000 990.000 2 ngày
1.000 1.010.000 1.060.000 2 ngày
1.500 1.310.000 1.380.000 3 ngày
2.000 1.570.000 1.640.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế Hình Oval (10)
SL Nhãn 6 x 6.5 (cm) 6 x 7 (cm) Thời gian
100 260.000 260.000 2 ngày
200 400.000 410.000 2 ngày
300 520.000 530.000 2 ngày
400 620.000 640.000 2 ngày
500 710.000 740.000 2 ngày
600 810.000 850.000 2 ngày
700 910.000 950.000 2 ngày
800 980.000 1.020.000 2 ngày
900 1.050.000 1.100.000 2 ngày
1.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày
1.500 1.470.000 1.520.000 3 ngày
2.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
NHÃN DECAL NHỰA TRONG ( NGOÀI TRỜI) - IN 4 MÀU 1 MẶT - CÁN MÀNG BÓNG - BẾ THẲNG HCN HOẶC BO GÓC
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (1) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 3.5 (cm) 3 x 4 (cm) Thời gian Thời gian
100 160.000 160.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 2 ngày 3 ngày
300 240.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 280.000 300.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
600 360.000 400.000 2 ngày 4 ngày
700 400.000 430.000 2 ngày 4 ngày
800 450.000 490.000 2 ngày 4 ngày
900 490.000 520.000 2 ngày 4 ngày
1.000 520.000 550.000 2 ngày 4 ngày
1.500 660.000 710.000 3 ngày 5 ngày
2.000 810.000 880.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (2) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 4.5 (cm) 3 x 5 (cm) Thời gian Thời gian
100 160.000 160.000 2 ngày 3 ngày
200 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
300 280.000 280.000 2 ngày 3 ngày
400 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
500 380.000 400.000 2 ngày 3 ngày
600 430.000 450.000 2 ngày 4 ngày
700 470.000 500.000 2 ngày 4 ngày
800 520.000 550.000 2 ngày 4 ngày
900 560.000 590.000 2 ngày 4 ngày
1.000 590.000 630.000 2 ngày 4 ngày
1.500 780.000 840.000 3 ngày 5 ngày
2.000 950.000 1.000.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (3) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 5.5 (cm) 3 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 240.000 2 ngày 3 ngày
300 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
400 360.000 380.000 2 ngày 3 ngày
500 430.000 450.000 2 ngày 3 ngày
600 490.000 500.000 2 ngày 4 ngày
700 530.000 560.000 2 ngày 4 ngày
800 570.000 600.000 2 ngày 4 ngày
900 620.000 660.000 2 ngày 4 ngày
1.000 670.000 700.000 2 ngày 4 ngày
1.500 900.000 940.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.060.000 1.110.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (4) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 6.5 (cm) 3 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 180.000 210.000 2 ngày 3 ngày
200 260.000 280.000 2 ngày 3 ngày
300 340.000 360.000 2 ngày 3 ngày
400 410.000 430.000 2 ngày 3 ngày
500 470.000 500.000 2 ngày 3 ngày
600 530.000 560.000 2 ngày 4 ngày
700 590.000 620.000 2 ngày 4 ngày
800 640.000 670.000 2 ngày 4 ngày
900 690.000 730.000 2 ngày 4 ngày
1.000 740.000 780.000 2 ngày 4 ngày
1.500 980.000 1.020.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.170.000 1.220.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (5) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 4.5 (cm) 4 x 5 (cm) Thời gian Thời gian
100 180.000 180.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 260.000 2 ngày 3 ngày
300 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
400 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 450.000 490.000 2 ngày 3 ngày
600 500.000 530.000 2 ngày 4 ngày
700 560.000 590.000 2 ngày 4 ngày
800 600.000 640.000 2 ngày 4 ngày
900 660.000 700.000 2 ngày 4 ngày
1.000 700.000 760.000 2 ngày 4 ngày
1.500 930.000 990.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.110.000 1.180.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (6) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 5.5 (cm) 4 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 2 ngày 3 ngày
200 280.000 300.000 2 ngày 3 ngày
300 360.000 380.000 2 ngày 3 ngày
400 430.000 470.000 2 ngày 3 ngày
500 500.000 530.000 2 ngày 3 ngày
600 560.000 600.000 2 ngày 4 ngày
700 630.000 660.000 2 ngày 4 ngày
800 690.000 730.000 2 ngày 4 ngày
900 740.000 780.000 2 ngày 4 ngày
1.000 800.000 850.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.040.000 1.090.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.250.000 1.320.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (7) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 6.5 (cm) 4 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày 3 ngày
200 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
300 400.000 410.000 2 ngày 3 ngày
400 490.000 500.000 2 ngày 3 ngày
500 560.000 590.000 2 ngày 3 ngày
600 630.000 660.000 2 ngày 4 ngày
700 700.000 730.000 2 ngày 4 ngày
800 760.000 800.000 2 ngày 4 ngày
900 830.000 870.000 2 ngày 4 ngày
1.000 900.000 940.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.150.000 1.200.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.390.000 1.450.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (8) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 5.5 (cm) 5 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
200 320.000 340.000 2 ngày 3 ngày
300 410.000 430.000 2 ngày 3 ngày
400 500.000 530.000 2 ngày 3 ngày
500 570.000 600.000 2 ngày 3 ngày
600 640.000 690.000 2 ngày 4 ngày
700 710.000 760.000 2 ngày 4 ngày
800 780.000 840.000 2 ngày 4 ngày
900 850.000 910.000 2 ngày 4 ngày
1.000 930.000 970.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.180.000 1.250.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.430.000 1.500.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (9) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 6.5 (cm) 5 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 220.000 240.000 2 ngày 3 ngày
200 340.000 360.000 2 ngày 3 ngày
300 450.000 490.000 2 ngày 3 ngày
400 550.000 570.000 2 ngày 3 ngày
500 630.000 670.000 2 ngày 3 ngày
600 710.000 760.000 2 ngày 4 ngày
700 800.000 840.000 2 ngày 4 ngày
800 880.000 930.000 2 ngày 4 ngày
900 950.000 990.000 2 ngày 4 ngày
1.000 1.010.000 1.060.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.310.000 1.380.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.570.000 1.640.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán Màng Bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (10) Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 6 x 6.5 (cm) 6 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 260.000 260.000 2 ngày 3 ngày
200 400.000 410.000 2 ngày 3 ngày
300 520.000 530.000 2 ngày 3 ngày
400 620.000 640.000 2 ngày 3 ngày
500 710.000 740.000 2 ngày 3 ngày
600 810.000 850.000 2 ngày 4 ngày
700 910.000 950.000 2 ngày 4 ngày
800 980.000 1.020.000 2 ngày 4 ngày
900 1.050.000 1.100.000 2 ngày 4 ngày
1.000 1.120.000 1.170.000 2 ngày 4 ngày
1.500 1.470.000 1.520.000 3 ngày 5 ngày
2.000 1.750.000 1.830.000 3 ngày 5 ngày
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
* Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Nếu quý khách chưa lựa chọn được quy cách sản phẩm theo ý muốn, quý khách có thể gửi yêu cầu báo giá TẠI ĐÂY.

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Các loại nhãn

Sản phẩm: Decal nhựa trong ngoài trời

Thông tin khách hàng

  • Tên khách hàng *
  • Điện thoại *
  • Email *
  • File đính kèm
  • Nội dung *