Decal nhựa đục

Tổng quan

Sản phẩm In decal có nhiều lợi thế là có thể dán trên bề mặt cong hoặc bo góc, tiện lợi, làm cho sản phẩm sinh động hơn, mang một dấu ấn rất riêng và cá tính cho người dùng và đặc biệt loại sản phẩm In decal trong khi gỡ ra nó không làm dính lớp decal lên trên bề mặt dán tiếp xúc với sản phẩm.
Liên hệ với mPRINT theo số 08 730 15559 Ext: 5055 để được tư vấn miễn phí.
Đặt hàng

Một số sản phẩm decal của chúng tôi :

1. Nhãn Decal Bế Tròn

3. Nhãn Decal Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc

2. Nhãn Decal Bế Hình Oval

4. Nhãn Decal Bế thẳng HCN hoặc Bo góc

Nhãn Decal Bế Tròn
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Tròn (1)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn ∅ 3cm ∅ 3.5 cm ∅ 4 cm Thời gian
100 180.000 190.000 200.000 2 ngày
200 200.000 210.000 220.000 2 ngày
300 220.000 230.000 250.000 2 ngày
400 230.000 250.000 270.000 2 ngày
500 250.000 270.000 290.000 2 ngày
600 260.000 280.000 310.000 2 ngày
700 270.000 300.000 330.000 2 ngày
800 280.000 320.000 350.000 2 ngày
900 290.000 330.000 360.000 2 ngày
1.000 310.000 350.000 390.000 2 ngày
1.500 360.000 420.000 480.000 2 ngày
2.000 420.000 490.000 560.000 2 ngày
5.000 710.000 830.000 970.000 2 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 1.530.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Tròn (2)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn ∅ 4.5 cm ∅ 5 cm ∅ 5.5 cm Thời gian
100 200.000 210.000 220.000 2 ngày
200 230.000 250.000 260.000 2 ngày
300 260.000 280.000 290.000 2 ngày
400 290.000 310.000 330.000 2 ngày
500 320.000 340.000 360.000 2 ngày
600 340.000 370.000 400.000 2 ngày
700 360.000 390.000 440.000 2 ngày
800 380.000 420.000 470.000 2 ngày
900 410.000 450.000 500.000 2 ngày
1.000 430.000 480.000 530.000 2 ngày
1.500 540.000 600.000 670.000 2 ngày
2.000 630.000 720.000 790.000 2 ngày
5.000 1.120.000 1.260.000 1.430.000 2 ngày
10.000 1.750.000 2.000.000 2.260.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Tròn (3)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn ∅ 6 cm ∅ 6.5 cm ∅ 7cm Thời gian
100 220.000 230.000 240.000 2 ngày
200 270.000 290.000 300.000 2 ngày
300 320.000 330.000 360.000 2 ngày
400 360.000 380.000 410.000 2 ngày
500 390.000 430.000 460.000 2 ngày
600 440.000 470.000 510.000 2 ngày
700 470.000 520.000 560.000 2 ngày
800 510.000 560.000 600.000 2 ngày
900 550.000 590.000 650.000 2 ngày
1.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày
1.500 740.000 810.000 870.000 2 ngày
2.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày
5.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày
10.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
Nhãn Decal Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (1)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 3 (cm) 3.5 x 3.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 180.000 190.000 2 ngày 2 ngày
200 200.000 210.000 2 ngày 2 ngày
300 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
400 230.000 250.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 270.000 2 ngày 3 ngày
600 260.000 280.000 2 ngày 4 ngày
700 270.000 300.000 2 ngày 4 ngày
800 280.000 320.000 2 ngày 4 ngày
900 290.000 330.000 2 ngày 4 ngày
1.000 310.000 350.000 2 ngày 4 ngày
1.500 360.000 420.000 2 ngày 5 ngày
2.000 420.000 490.000 2 ngày 5 ngày
5.000 710.000 830.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.090.000 1.300.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (2)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 4 (cm) 4.5 x 4.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 200.000 200.000 2 ngày 2 ngày
200 220.000 230.000 2 ngày 2 ngày
300 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 270.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 290.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 310.000 340.000 2 ngày 4 ngày
700 330.000 360.000 2 ngày 4 ngày
800 350.000 380.000 2 ngày 4 ngày
900 360.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.000 390.000 430.000 2 ngày 4 ngày
1.500 480.000 540.000 2 ngày 5 ngày
2.000 560.000 630.000 2 ngày 5 ngày
5.000 970.000 1.120.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.530.000 1.750.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (3)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 5 (cm) 5.5 x 5.5 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày 2 ngày
200 250.000 260.000 2 ngày 2 ngày
300 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
400 310.000 330.000 2 ngày 3 ngày
500 340.000 360.000 2 ngày 3 ngày
600 370.000 400.000 2 ngày 4 ngày
700 390.000 440.000 2 ngày 4 ngày
800 420.000 470.000 2 ngày 4 ngày
900 450.000 500.000 2 ngày 4 ngày
1.000 480.000 530.000 2 ngày 4 ngày
1.500 600.000 670.000 2 ngày 5 ngày
2.000 720.000 790.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.260.000 1.430.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.000.000 2.260.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (4)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 6 x 6 (cm) 6.5 x 6.5 (cm) 7 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 220.000 230.000 240.000 2 ngày 2 ngày
200 270.000 290.000 300.000 2 ngày 2 ngày
300 320.000 330.000 360.000 2 ngày 3 ngày
400 360.000 380.000 410.000 2 ngày 3 ngày
500 390.000 430.000 460.000 2 ngày 3 ngày
600 440.000 470.000 510.000 2 ngày 4 ngày
700 470.000 520.000 560.000 2 ngày 4 ngày
800 510.000 560.000 600.000 2 ngày 4 ngày
900 550.000 590.000 650.000 2 ngày 4 ngày
1.000 580.000 630.000 690.000 2 ngày 4 ngày
1.500 740.000 810.000 870.000 2 ngày 5 ngày
2.000 870.000 960.000 1.050.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.580.000 1.740.000 1.910.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.530.000 2.830.000 3.150.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
Nhãn Decal Bế Hình Oval
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (1)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 3 x 3.5 (cm) 3 x 4 (cm) 3 x 4.5 (cm) Thời gian
100 190.000 190.000 190.000 2 ngày
200 210.000 210.000 220.000 2 ngày
300 220.000 230.000 240.000 2 ngày
400 240.000 250.000 260.000 2 ngày
500 250.000 260.000 270.000 2 ngày
600 270.000 280.000 290.000 2 ngày
700 280.000 290.000 310.000 2 ngày
800 300.000 320.000 330.000 2 ngày
900 320.000 330.000 350.000 2 ngày
1.000 330.000 340.000 360.000 2 ngày
1.500 390.000 410.000 440.000 2 ngày
2.000 450.000 480.000 520.000 2 ngày
5.000 770.000 830.000 880.000 2 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 1.380.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (2)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 3 x 5 (cm) 3 x 5.5 (cm) 3 x 6 (cm) Thời gian
100 190.000 200.000 200.000 2 ngày
200 220.000 220.000 220.000 2 ngày
300 240.000 250.000 250.000 2 ngày
400 260.000 270.000 270.000 2 ngày
500 280.000 290.000 300.000 2 ngày
600 300.000 320.000 320.000 2 ngày
700 320.000 330.000 350.000 2 ngày
800 340.000 350.000 360.000 2 ngày
900 360.000 370.000 390.000 2 ngày
1.000 380.000 390.000 410.000 2 ngày
1.500 470.000 490.000 510.000 2 ngày
2.000 540.000 570.000 600.000 2 ngày
5.000 940.000 990.000 1.050.000 2 ngày
10.000 1.480.000 1.560.000 1.640.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (3)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 3 x 6.5 (cm) 3 x 7 (cm) 4 x 4.5 (cm) 4 x 5 (cm) Thời gian
100 200.000 210.000 200.000 200.000 2 ngày
200 230.000 240.000 220.000 230.000 2 ngày
300 260.000 270.000 250.000 260.000 2 ngày
400 290.000 290.000 270.000 290.000 2 ngày
500 310.000 320.000 300.000 320.000 2 ngày
600 330.000 350.000 320.000 330.000 2 ngày
700 360.000 370.000 350.000 360.000 2 ngày
800 380.000 390.000 360.000 380.000 2 ngày
900 400.000 420.000 390.000 410.000 2 ngày
1.000 420.000 440.000 410.000 430.000 2 ngày
1.500 530.000 550.000 510.000 540.000 2 ngày
2.000 630.000 650.000 600.000 630.000 2 ngày
5.000 1.100.000 1.150.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày
10.000 1.730.000 1.810.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (4)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 4 x 5.5 (cm) 4 x 6 (cm) 4 x 6.5 (cm) Thời gian
100 210.000 210.000 210.000 2 ngày
200 240.000 250.000 250.000 2 ngày
300 270.000 270.000 280.000 2 ngày
400 290.000 310.000 320.000 2 ngày
500 320.000 330.000 350.000 2 ngày
600 350.000 360.000 380.000 2 ngày
700 380.000 390.000 410.000 2 ngày
800 400.000 420.000 430.000 2 ngày
900 420.000 440.000 460.000 2 ngày
1.000 450.000 470.000 490.000 2 ngày
1.500 560.000 590.000 620.000 2 ngày
2.000 670.000 700.000 740.000 2 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 1.300.000 2 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2.060.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (5)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 4 x 7 (cm) 5 x 5.5 (cm) 5 x 6 (cm) Thời gian
100 220.000 220.000 220.000 2 ngày
200 250.000 250.000 260.000 2 ngày
300 290.000 290.000 290.000 2 ngày
400 320.000 320.000 330.000 2 ngày
500 360.000 350.000 360.000 2 ngày
600 390.000 380.000 400.000 2 ngày
700 420.000 410.000 430.000 2 ngày
800 450.000 440.000 470.000 2 ngày
900 480.000 470.000 500.000 2 ngày
1.000 510.000 510.000 530.000 2 ngày
1.500 640.000 630.000 670.000 2 ngày
2.000 770.000 760.000 790.000 2 ngày
5.000 1.360.000 1.340.000 1.420.000 2 ngày
10.000 2.160.000 2.130.000 2.250.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế Hình Oval (6)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
SL Nhãn 5 x 6.5 (cm) 5 x 7 (cm) 6 x 6.5 (cm) 6 x 7 (cm) Thời gian
100 220.000 220.000 230.000 230.000 2 ngày
200 260.000 270.000 280.000 290.000 2 ngày
300 300.000 320.000 330.000 330.000 2 ngày
400 340.000 350.000 370.000 380.000 2 ngày
500 380.000 390.000 410.000 420.000 2 ngày
600 410.000 430.000 450.000 470.000 2 ngày
700 450.000 470.000 500.000 520.000 2 ngày
800 480.000 510.000 530.000 550.000 2 ngày
900 520.000 540.000 570.000 590.000 2 ngày
1.000 550.000 570.000 600.000 630.000 2 ngày
1.500 700.000 730.000 770.000 800.000 2 ngày
2.000 830.000 860.000 910.000 950.000 2 ngày
5.000 1.490.000 1.560.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày
10.000 2.370.000 2.490.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 
Nhãn Decal Bế thẳng HCN hoặc Bo góc
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (1)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 3.5 (cm) 3 x 4 (cm) Thời gian Thời gian
100 190.000 190.000 2 ngày 3 ngày
200 210.000 210.000 2 ngày 3 ngày
300 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
400 240.000 250.000 2 ngày 3 ngày
500 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
600 270.000 280.000 2 ngày 4 ngày
700 280.000 290.000 2 ngày 4 ngày
800 300.000 320.000 2 ngày 4 ngày
900 320.000 330.000 2 ngày 4 ngày
1.000 330.000 340.000 2 ngày 4 ngày
1.500 390.000 410.000 2 ngày 5 ngày
2.000 450.000 480.000 2 ngày 5 ngày
5.000 770.000 830.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.190.000 1.290.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (2)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 4.5 (cm) 3 x 5 (cm) Thời gian Thời gian
100 190.000 190.000 2 ngày 3 ngày
200 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
300 240.000 240.000 2 ngày 3 ngày
400 260.000 260.000 2 ngày 3 ngày
500 270.000 280.000 2 ngày 3 ngày
600 290.000 300.000 2 ngày 4 ngày
700 310.000 320.000 2 ngày 4 ngày
800 330.000 340.000 2 ngày 4 ngày
900 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
1.000 360.000 380.000 2 ngày 4 ngày
1.500 440.000 470.000 2 ngày 5 ngày
2.000 520.000 540.000 2 ngày 5 ngày
5.000 880.000 940.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.380.000 1.480.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (3)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 5.5 (cm) 3 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 200.000 200.000 2 ngày 3 ngày
200 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
300 250.000 250.000 2 ngày 3 ngày
400 270.000 270.000 2 ngày 3 ngày
500 290.000 300.000 2 ngày 3 ngày
600 320.000 320.000 2 ngày 4 ngày
700 330.000 350.000 2 ngày 4 ngày
800 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
900 370.000 390.000 2 ngày 4 ngày
1.000 390.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.500 490.000 510.000 2 ngày 5 ngày
2.000 570.000 600.000 2 ngày 5 ngày
5.000 990.000 1.050.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.560.000 1.640.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (4)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 3 x 6.5 (cm) 3 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 200.000 210.000 2 ngày 3 ngày
200 230.000 240.000 2 ngày 3 ngày
300 260.000 270.000 2 ngày 3 ngày
400 290.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 310.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 330.000 350.000 2 ngày 4 ngày
700 360.000 370.000 2 ngày 4 ngày
800 380.000 390.000 2 ngày 4 ngày
900 400.000 420.000 2 ngày 4 ngày
1.000 420.000 440.000 2 ngày 4 ngày
1.500 530.000 550.000 2 ngày 5 ngày
2.000 630.000 650.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.100.000 1.150.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.730.000 1.810.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (5)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 4.5 (cm) 4 x 5 (cm) Thời gian Thời gian
100 200.000 200.000 2 ngày 3 ngày
200 220.000 230.000 2 ngày 3 ngày
300 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
400 270.000 290.000 2 ngày 3 ngày
500 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
600 320.000 330.000 2 ngày 4 ngày
700 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
800 360.000 380.000 2 ngày 4 ngày
900 390.000 410.000 2 ngày 4 ngày
1.000 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
1.500 510.000 540.000 2 ngày 5 ngày
2.000 600.000 630.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.040.000 1.110.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.630.000 1.740.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (6)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 5.5 (cm) 4 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 210.000 2 ngày 3 ngày
200 240.000 250.000 2 ngày 3 ngày
300 270.000 270.000 2 ngày 3 ngày
400 290.000 310.000 2 ngày 3 ngày
500 320.000 330.000 2 ngày 3 ngày
600 350.000 360.000 2 ngày 4 ngày
700 380.000 390.000 2 ngày 4 ngày
800 400.000 420.000 2 ngày 4 ngày
900 420.000 440.000 2 ngày 4 ngày
1.000 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
1.500 560.000 590.000 2 ngày 5 ngày
2.000 670.000 700.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.180.000 1.240.000 2 ngày 5 ngày
10.000 1.850.000 1.950.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (7)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 4 x 6.5 (cm) 4 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 210.000 220.000 2 ngày 3 ngày
200 250.000 250.000 2 ngày 3 ngày
300 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
400 320.000 320.000 2 ngày 3 ngày
500 350.000 360.000 2 ngày 3 ngày
600 380.000 390.000 2 ngày 4 ngày
700 410.000 420.000 2 ngày 4 ngày
800 430.000 450.000 2 ngày 4 ngày
900 460.000 480.000 2 ngày 4 ngày
1.000 490.000 510.000 2 ngày 4 ngày
1.500 620.000 640.000 2 ngày 5 ngày
2.000 740.000 770.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.300.000 1.360.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.060.000 2.160.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (8)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 5.5 (cm) 5 x 6 (cm) Thời gian Thời gian
100 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
200 250.000 260.000 2 ngày 3 ngày
300 290.000 290.000 2 ngày 3 ngày
400 320.000 330.000 2 ngày 3 ngày
500 350.000 360.000 2 ngày 3 ngày
600 380.000 400.000 2 ngày 4 ngày
700 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
800 440.000 470.000 2 ngày 4 ngày
900 470.000 500.000 2 ngày 4 ngày
1.000 510.000 530.000 2 ngày 4 ngày
1.500 630.000 670.000 2 ngày 5 ngày
2.000 760.000 790.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.340.000 1.420.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.130.000 2.250.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (9)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 5 x 6.5 (cm) 5 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 220.000 220.000 2 ngày 3 ngày
200 260.000 270.000 2 ngày 3 ngày
300 300.000 320.000 2 ngày 3 ngày
400 340.000 350.000 2 ngày 3 ngày
500 380.000 390.000 2 ngày 3 ngày
600 410.000 430.000 2 ngày 4 ngày
700 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
800 480.000 510.000 2 ngày 4 ngày
900 520.000 540.000 2 ngày 4 ngày
1.000 550.000 570.000 2 ngày 4 ngày
1.500 700.000 730.000 2 ngày 5 ngày
2.000 830.000 860.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.490.000 1.560.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.370.000 2.490.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
Nhãn Decal Nhựa Đục - In 4 màu 1 mặt - Không màng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc (10)
Lưu ý : - Ngoài trời cộng thêm 10% khi đặt hàng.
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL Nhãn 6 x 6.5 (cm) 6 x 7 (cm) Thời gian Thời gian
100 230.000 230.000 2 ngày 3 ngày
200 280.000 290.000 2 ngày 3 ngày
300 330.000 330.000 2 ngày 3 ngày
400 370.000 380.000 2 ngày 3 ngày
500 410.000 420.000 2 ngày 3 ngày
600 450.000 470.000 2 ngày 4 ngày
700 500.000 520.000 2 ngày 4 ngày
800 530.000 550.000 2 ngày 4 ngày
900 570.000 590.000 2 ngày 4 ngày
1.000 600.000 630.000 2 ngày 4 ngày
1.500 770.000 800.000 2 ngày 5 ngày
2.000 910.000 950.000 2 ngày 5 ngày
5.000 1.660.000 1.740.000 2 ngày 5 ngày
10.000 2.680.000 2.820.000 2 ngày 5 ngày
Diễn giải Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Ngoài trời: không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm.
Bảng giá cập nhật đến ngày 29/04/2016
Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
* Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Nếu quý khách chưa lựa chọn được quy cách sản phẩm theo ý muốn, quý khách có thể gửi yêu cầu báo giá TẠI ĐÂY.

Thông tin sản phẩm

Danh mục: Các loại nhãn

Sản phẩm: Decal nhựa đục

Thông tin khách hàng

  • Tên khách hàng *
  • Điện thoại *
  • Email *
  • File đính kèm
  • Nội dung *