Kỹ thuật bế theo thiết kế

Cắt xén, tạo hình, bo góc đa dạng theo thiết kế cho Namecard.
Các ấn phẩm được tạo hình đa dạng, cắt xén, bo góc theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo thiết kế.
Kỹ thuật bế theo thiết kế hỗ trợ sự đa dạng trong thiết kế của các ấn phẩm in ấn ngày nay như namecard, bao thư, tờ gấp, tờ rơi, …
Một số mẫu danh thiếp sử dụng kỹ thuật bế theo thiết kế:
Kỹ thuật bế theo thiết kế
Kỹ thuật bế theo thiết kế
Kỹ thuật bế theo thiết kế
 
Kỹ thuật bế theo thiết kế
Kỹ thuật bế theo thiết kế
Kỹ thuật bế theo thiết kế
 
Bế theo thiết kế thỏa mãn hầu hết các kiểu thiết kế, có thể cắt hình, bo các góc…phức tạp mà vẫn thỏa mãn đúng như yêu cầu của thiết kế đưa ra. Đường bế rõ ràng, sắc nét, sát với hình được bế, đúng thông số kích thước thiết kế nên đường bế chính xác, sắc nét và tạo được vẻ nổi bật cho ấn phẩm.

Bình luận